+359 89 446 9228
Cosul tău este gol!

Termeni şi condiţii de utilizare

Condiţii de utilizare pe

Crazy Kids

Aceste prezente CONDIŢII GENERALE guvernează relaţia dintre GEMI 2015 EOOD, denumit mai jos „Crazy Kids” pe de o parte, şi Utilizatorii internetului şi a serviciilor, care se află pe domeniul http://www.crazy-kids.ro (denumiţi în continuare Utilizatori) pe de altă parte.

„Gemi 2015” EOOD este o societate, înregistrată conform Codului Comercial al Republicii Bulgaria, conform UIC 203345815, cu sediul şi adresa de conducere în Orş.Pleven, str. P.R Slaveikov 55, adresă de e-mail : info@crazy-kids.ro. Telefon : +40 312 296 180

„Gemi 2015” EOOD este înregistrat ca Administrator de date personale şi deţine Certificat de Administrator de date personale cu numărul de ieşire : № 426461


Vă rugăm, citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile de Utilizare publicate, înainte de a utiliza serviciile comerciale oferite de http://www.crazy-kids.ro ( denumit pe scurt şi Servicii) Prin vizualizarea pe http://www.crazy-kids.ro , fiecare utilizator este obligat automat să respecte Termenii şi Condiţiile descrise mai jos. 

Documentul prezent conţine informaţii despre activităţile „Crazy Kids” şi Condiţiile Generale de Utilizare a serviciilor furnizate de la „Crazy Kids” care guvernează relaţiile dintre noi şi fiecare dintre utilizatorii noştri.

Confirmarea Termenilor şi Condiţiilor generale este o condiție obligatorie şi necesară pentru încheierea contractului dintre Utilizator şi „Crazy Kids” 

Odată cu acceptarea Termenilor și Condițiilor generale, Utilizatorul este de acord ca datele personale ale acestuia să fie procesate pe baza contractului încheiat între acesta și Crazy Kids. Acesta date sunt : Numele și prenumele, vârstă, e-mail, număr de telefon și adresă.

SERVICII FURNIZATE 

Al 1. Serviciile furnizate Utilizatorului de către ”Crazy Kids”, reprezintă servicii a societății informaționale în sensul Legii comerțului electronic. 

Al 2. Pe site-ul http://www.crazy-kids.ro, Utilizatorii au posibilitatea de a încheia un contract de vânzare-cumpărare și livrare a produselor oferite de ”Crazy Kids”

COMANDĂ

Al 3. (1) Utilizatorii folosesc interfața web site-ului ”Crazy Kids”, pentru a putea încheia contracte de vânzare-cumpărare a produselor oferite de ”Crazy Kids”

(2) În lipsa disponibilității unui bun de pe ”Crazy Kids” își rezervă dreptul de a refuza comanda. 
(3) După alegerea unuia sau mai multor produse oferite de ”Crazy Kids” , Utilizatorul trebuie să adauge același lucru în lista sa de cumpărături.

(4) Este necesar ca Utilizatorul să furnizez datele de livrare și să alegă metoda și timpul de plată, după care să confirme comanda pe interfața site-ului.

(5) Odată cu efectuarea unei comenzi, Utilizatorul este notificat printr-un e-mail, precum că plasarea comenzii respective a fost acceptată. 

(6) Crazy Kids nu își rezervă dreptul de a pune articole de o parte, nu își rezervă dreptul de a a amâna expediera coletelor.

Al 4. (1) “Crazy Kids” își rezervă dreptul de a refuza încheierea unui contract cu un Utilizator incorect/necorespunzător
(2) “Crazy Kids” își rezervă dreptul de a trata un Utilizator ca fiin incorect atunci când : 
1 . – apare nerespectarea Condițiilor de Utilizare Generale de către Utilizator ;
2. – se comportă necorespunzător, arogant sau dur cu reprezentanții echipei ”Crazy Kids” ;
3. – au fost identificate abuzuri sistematice de către Utilizator împotriva ”Crazy Kids” 

PREȚURI

Al 5. 
(1) Prețurile produselor oferite sunt cele afișate pe web site-ul Crazy kids în momentul plasării comenzii, cu excepția cazului unei erori evidente. 

(2) TVA-UL este inclus în prețuri, în cazul în care este prevăzută acumularea lui.

Al 6. ”Crazy Kids” își rezervă dreptul de a modifica prețurile produselor oferite de către site în orice moment, fără preaviz, astfel de modificări nu vor afecta comenzile deja plasate.

Al 7. (1) 
(1) „Crazy Kids” poate oferi acorda reduceri la produsele afișate pe site, în conformitate cu legea română și regulile stabilite de către „Crazy Kids”.
Regulile aplicabile acestor produse sunt disponibile în locul în care este afișat discount-ul. Reducerile pot fi furnizate într-o varietate de forme (de exemplu, promoții, recompense de loialitate, oferite individual, aleatoriu sau ca rezultat al participării la o competiție).

(2) Formele diferite de reduceri nu se pot combina între ele în aceași comanda și pentru produse de același fel.

PLATA
Al
 8. Atunci când Clientul dorește să întoarcă produsele achiziționate,din orice motiv și dorește restituirea sumei, suma care urmează să-i fie restituită va fi aceeași ca și în momentul cumpărării. Nu contează faptul că prețul produsului poate să scadă sau să crească în funcție de promoțiile actuale în momentul restituirii. 
Al 9. (1) Utilizatorul poate cumpăra bunuri de pe site în funcție de metoda aleasă pe www.crazy-kids.ro . Crazy Kids pune la dispoziție Plata Ramburs, card de credit sau card debit.
(2) Dacă Utilizatorul alege transport prin firmă de curierat și Plată Ramburs, Utilizatorul va plăti bunurile achiziționate precum și taxa de transport pentru firma de curierat, în momentul primirii bunurilor.

 

Al 10.Dacă Utilizatorul va alege ca metodă de plată care implică a treia parte – un furnizor de servicii terț – Utilizatorul poate fi obligat să respecte termenii și condițiile și/sau taxele unei astfel de părți.

 

Al 11. Crazy Kids "nu este responsabil dacă o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terț este indisponibilă sau nu este disponibilă din alte motive care nu pot fi atribuite lui Crazy Kids. „Crazy Kids”

REFUZUL CONTRACTULUI ȘI ÎNLOCUIREA

Al 12. (1) Utilizatorul are dreptul de a refuza contractul fără a menționa un motiv, fără să suporte despăgubiri sau sancțiuni în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor de către Utilizator sau de către o terță parte.
(2) Pentru a-și exercita dreptul în virtutea acestei clauze, Utilizatorul trebuie să notifice în mod clar Crazy Kids de decizia sa de a se retrage din contract prin identificarea bunurilor pe care dorește să le restituie furnizând toate detaliile comenzii și livrării făcute, incluzând dar fără a se limita la nu numai: conținutul și valoarea ordinului, detaliile persoanei care a făcut comanda, detaliile persoanei care a acceptat livrarea și data livrării 
(3) „Crazy Kids“ publică pe site un formular de exercitare a dreptului de refuzare a contractului
(4) Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Crazy Kids oferă Utilizatorului opțiunea de a completa și trimite pe cale electronică prin intermediul site-ului formularul standard de retragere. În acest caz, Crazy Kids confirmă imediat Utilizatorului că a primit formularul. 
După ce Utilizatorul completează formularul și notifică pe Crazy Kids, Crazy Kids va solicita firma de curierat parteneră să meargă la adresa Utilizatorului pentru a ridica articolele ce trebuiesc schimbate sau returnate.
(5) Utilizatorul este obligat să restituie bunurile achiziționate, utilizatorul fiind obligat să restituie bunurile pe cheltuiala proprie, împreună cu chitanța de numerar și factura, dacă este cazul, și să le transmită celor de la Crazy Kids sau unei persoane autorizate de acesta în termen de 14 zile de la data la care utilizatorul și-a exercitat dreptul de retragere.
În cazul unui schimb și retur, Utilizatorul suportă taxa transportului atât dus cât și întors.
Taxa transportului dus este fixată și este în valoare de 25 lei. 
În cazul în care Clientul dorește să întoarcă un produs și solicită restituirea sumei, Clientul va suporta doar taxa de transport Dus, care îi va fi extrasă din suma care necesită restituită.
(6) În cazul unui retur, produsele trebuie să fie în ambalajul original, fără urme de utilizare sau alte perturbări ale aspectului comercial. 
(7) „Crazy Kids“ are dreptul de a amâna rambursarea până când produsele returnate de către Utilizator nu ajung la sediul firmei, sau până se furnizează o dovadă clară că bunurile respective au fost trimise către sediul firmei.
(8) În cazul în care Utilizatorul nu își îndeplinește obligația conform paragrafului 5, fără a notifica Crazy Kids despre întârziere și fără a furniza un motiv valid în acest sens, se consideră că și-a retras declarația de retragere.

(9) Atunci când Crazy Kids a suportat costuri și utilizatorul renunță la contract, "Crazy Kids" are dreptul de a păstra valoarea corespunzătoare a costurilor sau de a solicita plata acestora.
Al 13. (1) Utilizatorul nu are dreptul de a se retrage din contract dacă obiectivul este : 
-livrarea de bunuri personalizate pentru utilizator sau în funcție de cerințele individuale ale acestuia ;
-pentru livrarea de bunuri care, prin natura lor, se pot deteriora sau au un termen de valabilitate 
-pentru furnizarea de bunuri sigilate care au fost desigilate după livrare și nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății;

Al. 14. „Crazy Kids” rambursează utilizatorului prețul plătit pentru bunurile returnate.Suma se va restitui în termen de 14 zile în contul bancar menționat de către Utilizator.

GARANȚII ȘI RECLAMAȚII

Al 15. (1) Consumatorul are dreptul la o pretenție pentru orice neconformitate a mărfurilor cu cea convenită / ordonată atunci când au fost găsite neconcordanțe cu contractul de vânzare după livrare.
(2) "Crazy Kids" nu este responsabil pentru diferența de culoare datorită diferenței naturale de reproducere a culorilor de la diferite modele de monitor.
(3) "Crazy Kids" nu este responsabil pentru o diferență de mărime de până la 2 cm.
(4) „Crazy Kids "nu este responsabil pentru uzura naturală a bunurilor.
Art. 16. Orice neconformitate a bunurilor de consum cu contractul de vânzare, care are loc în termen de 6 luni de la livrarea mărfurilor, se consideră a exista în momentul livrării, cu excepția cazului în care se demonstrează că neconformitatea se datorează naturii bunului sau naturii mărfurilor incoerență.

Al 17. Consumatorul nu poate contesta conformitatea bunurilor de consum cu contractul de vânzare atunci când, la momentul încheierii contractului, a știut sau nu ar fi putut să nu cunoască nerespectarea;

Al 18. (1) Utilizatorul are dreptul de a depune o reclamație pentru produsele achiziționate, indiferent dacă producătorul sau comerciantul a acordat garanție
(2) Atunci când se îndeplinește reclamația prin schimbarea unor produse cu altele, „Crazy Kids“ va păstra garanția inițială pentru Utilizator.

Al 19. (1) Prin depunerea unei astfel de reclamații, Utilizatorul poate solicta rambursarea sumei plătite, înclocuirea mărufurilor cu altele sau retragereadin preț.La revendicarea mărfurilor, consumatorul poate solicita rambursarea sumei plătite, înlocuirea mărfurilor cu altul, care corespunde cu cel convenit sau retragerea din preț.
(2) Reclamația se efectuează verbal, telefonic prin înștiințarea unui personal de la Crazy Kids, sau în scirs pe emai-ul afișat pe site, sau prin formularul atașat pe site, care va fi trimis prin poșta la adresa menționată pe site
(3). În momentul depunerii reclamaţiei,Utilizatorul este obligat să specifice motivul reclamaţiei şi modul în care ar dori să fie rezolvată această reclamaţie, cât şi pretenţia sumei, adresă, telefon şi e-mail.
(4) În momentul adăugării reclamaţiei, Utilizatorul este obligat să adauge şi documentul privind această reclamaţie, şi anume :

1. bon fiscal sau factură ;

2. protocl, acte sau alte documente care dovedesc neconcordanţa produsului cumpărat cu cel comandat

3. alte documente care dovedesc motivul reclamaţiei ;

 

Al 20.(1) Bunurile consumatorului pot fi recuperate în termen de doi ani de la livrarea mărfurilor, dar nu mai târziu de două luni de la descoperirea neconformității cu data convenită și după data expirării .
(2). Termenul de garanţie se opreşte în perioada alocată pentru încercarea de a se ajunge la un acord între Vânzător şi Cumpărător pentru cu scopul soluţionării reclamaţiei.
(3) Dacă “Crazy Kids“ a oferit garanţie unui produs iar termenul de garanţie este mai mare decât timpul alocat pentru reclamaţie, în baza Al.1, atunci reclamaţia se poate depune până la expirarea garanţiei comerciale.

Al. 21. (1) „Crazy Kids“ menţine un registru cu toate cererile de reclamaţii. Utilizatorul primeşte un document la adresa specificată de către el, în care este subliniat numărul reclamaţiei din registrul cu reclamaţii, cât şi timpul produsului.
(2) Atunci când „Crazy Kids“ rezolvă reclamaţia, firma va emite act în dublu exemplar şi va furniza obligatoriu un exemplar.
Al.22. 
(1) În cazul în care bunurile nu au fost raportate şi după expirarea termenului stabilit în paragraful precedent, Utilizatorul are dreptul de a resilia contractul, iar suma să-i fie rambursată.
(2) Sau să ceară o reducere de preţ , bunurilor de consum confort art.114 din CPA.
Reparearea bunurilor de consum în conformitate cu contractul de vânzare cumpărare este gratuită pentru Utilizator. 
(3)El nu este obligat să plătească taxe pentru transport, pentru expedierea produsului, pentru materiale de schimb sau costuri pentru repararea bunurilor.

Al 23. (1) În cazul în care Cosumatorul nu este mulţumit de solicitarea reclamaţiei, el are dreptul să aleagă una dintre următoarele opţiuni :

1. anularea contractului şi rambursarea sumei plătite de acesta

2. reducerea preţului.

(2) Consumatorul nu poate solicita rambursarea sumei plătite sau reducerea preţului bunului atunci când comerciantul este de acord să înlocuiască bunurile de consum cu unul nou sau să repare mărfurile în termen de o lună de la depunerea reclamaţiei din partea consumatorului.

(3) Comerciantul este obligat să soluţioneze o cerere de anulare a contractului şi să ramburseze suma plătită de consumator atunci când reclamaţia este făcută şi soluţionată de trei ori prin repararea aceluiaşi produs în perioada de garanţie şi există o neconformitate ulterioară a bunurilor cu contractul de vânzare.

(4) Utilizatorul nu poate să pretindă desfacerea contractului, dacă neconformitatea bunurilor de consum cu contractul este necorespunzătoare.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Al. 24. (1) Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor şi resurselor de pe site-ul Crazy Kids (inclusiv bazele de date disponibile) sunt supuse protecţiei drepturilor de autor în temeiul Legii drepturilor de autor şi drepturilor conexe sau persoane desemnate care a acordat dreptul de a folosi de Crazy Kids şi nu poate fi utilizată în încălcarea legii aplicate.

(2) În cazul copierii sau reproducerii informaţiei în afară de ceea ce este permis, precum şi orice altă încălcare a drepturilor de propietate intelectuală asupra resurselor Crazy Kids. Crazy Kids are dreptul de a solicita despăgubiri pentru daunele suferite directe sau indirecte în întregime.

(3 Doar în cazul în care este convenit în mod expres, Utilizatorul nu poate reproduce,modifica, şterge, publica, distribui şi dezvălui în alt mod resursele de informare postate pe site-ul Crazy Kids .

Al 25. (1) „Crazy Kids” se angajează să acorde atenţia convenită pentru a permite Utilizatorului să aibă acces normal la serviciile furnizate.

(2) „Crazy Kids” îşi rezervă dreptul de a intrerupe accesul la serviciile furnizate. Crazy Kids are dreptul, dar nu şi obligaţia la alegerea de a şterge resursele informative şi materialele postate pe site-ul său.

ÎNTRERUPEREA ŞI DESFACEREA CONTRACTULUI

Al. 26. „Crazy Kids” are dreptul 
are dreptul, la propria sa discreție, fără să precizeze rezilierea unilaterală a contractului dacă constată că serviciile furnizate sunt utilizate cu încălcarea prezentelor condiții generale, a legislației din Republica România și a normelor morale general acceptate .

Al 27. (1) Cu excepția prevederilor din acești Termeni și condiții, acordul dintre părți se va încheia și la încetarea activității Crazy Kids sau la întreruperea întreținerii site-ului său web.

Al. 28. Cu excepția celor descrise mai sus, oricare dintre părți poate rezilia prezentul acord prin notificarea celeilalte părți cu o săptămână în cazul neîndeplinirii obligațiilor care decurg din contract.

Al. 29. Forma scrisă a contractului este considerată a fi îndeplinită prin trimiterea unui mesaj pe poşta electronică (e-mail) apăsarea unui buton electronic pe o pagină cu conţinutul care se completează sau alege prin partea utilizatorului sau caseta de selectare pe site, etc, similar, în măsură în care declaraţia este înregistrată din punctul de vedere tehnic astfel încât să poată fi reprodusă.

CAUZĂ DE SIGURANŢĂ

Art. 30.Ambele părţi declară că, în cazul în care una dintre prevederile acestor Termeni şi Condiţii se dovedeşte a fi invalidă, întregul contract sau alte părţi ale sale. Clauza nevalidă va fi înlocuită cu normele obligatorii a legii sau practicii stabilite.

MODIFICARE CONDIŢIILOR GENERALE

Art 31. (1) „Crazy Kids” se obligă să înştiinţeze Utilizatorii de modificările făcute în Termenii şi Condiţiile Generale , în termen de 7 zile de la data modificării. Înştiinţarea se va efectua printr-un email la adresa specificată de Utilizator.
(2) În cazul în care nu este de acord cu modificările făcute în Condiţiile Generale, Utilizatorul are dreptul de a renunţa la contract fără să specifice motivul şi fără să suporte penalizări sau despăgubiri pentru a-şi exercita dreptul. Utilizatorul trebuie să informeze Crazy Kids în decurs de o lună de la data primirii înştiinţări al paragrafului precedent.
(3)În cazul în care Utilizatorul nu îşi exercită dreptul de a renunţa şa contract în termen ii şi condiţiile prevăzute, prezentele Condiţii Generale, modificarea se consideră a fi fost acceptată de Utilizator fără obiecţii.

LEGEA APLICABILĂ

Al 32. Pentru orice alte întrebări prevăzute în Termenii şi Condiţiile generale, se reglementează de prevederile legislaţiei în vigoare România .

LIVRARE

Livrarea mărfurilor comandate se efectuează prin curier la o adresă de livrare pe teritoriul României. Taxa transportului este achitată de către Utilizator, cu excepția cazului în care contrariul este indicat pe http://www.crazy-kids.ro

Crazy Kids nu expediază colete în afara teritoriului României. În cazul în care un Utilizator dorește să efectueze o comandă dintr-o altă țară decât cea specificată este necesar ca el să asigure curieratul și să suporte taxele pentru transport.

Înainte de a trimite bunurile comandate, Crazy Kids are dreptul să contacteze Utilizatorul la numărul de telefon pe care la specificat pentru a specifica detaliile comenzii și / sau livrărea
După efectuarea fiecărei comenzi, Crazy Kids contactează telefonic Clientul – pentru confirmarea comenzii efectuate. În cazul în care Crazy Kids nu reușește să găsească Clientul prin intermediul apelului vocal, e-mail sau Whats Up,Crazy Kids își rezervă dreptul de a nu expedia coletul către Client - deoarece nu a primit o confirmare de la acesta. 

TRANSPORT PENTRU CLIENŢI ÎNREGISTRAŢI 
Transportul este suportat de către Crazy Kids la comandarea produselor de peste 250 lei, în cazul în care comanda este efectuată prin Contul Utilizatorului.  Pentru ca Utilizatorul să beneficieze de Transport Gratuit este necesar să îşi creze un profil pe site, iar o dată cu crearea acestui profil Utilizatorul va putea comanda produse de pe site  beneficiand de transport gratuit, după ce își va confrima Înregistrarea pe mail. 
  

TRANSPORT PENTRU MUSAFIRII SITE-ULUI

Preţul transportului pentru musafirii site-ului este de 15 lei

Crazy Kids îşi rezervă dreptul de a schimba regulile şi condiţţile de transport în perioadă de reduceri şi promoţii. Crazy Kids nu este obligat să înştiinţeze Utilizatorii în aceste momenteл

CONDIŢII DE LIVRARE

„Crazy Kids“ nu este responsabil de o comandă nefinalizată în momentul în care Utilizatorul a introdus date personale incorecte sau greşite, adresă incompletă, nefinalizată sau greşită precum şi număr de telefon incorect sau greşit. 
Livrările se fac în termenele limită descrise la fiecare opțiune de livrare în interfața pentru comenzi. În condiții excepționale, Crazy Kids își rezervă dreptul de a prelungi perioada de livrare prin informarea promptă a Utilizatorului despre aceasta.

Comenzile efectuate după ora 16:00 şi în zi de sărbătoare, vor fi prelucrate imediat în următoarea zi lucrătoare.

Toate comenzile efectuate în zi de Sâmbătă sau zile de lucru mai scurte, până la ora 12:00 vor fi prelucrate imediat în aceeaşi zi. Termenul de livrare a produselor comandate este între 2 şi 5 zile lucrătoate ( în concordanţă cu zilele libere oficiale )

În cazul în care ați comandat produse de la următoarele brand-uri : Kikka Boo, Pixie Crew, Teifoc, Eitech, Skip Hop, Doudou, Histoire d Ours, Pulse, Orange Toys, Scoot and Ride, Pulse, Herlitz, LUDI este necesar să luați în considerare faptul că timpul de livrare ale acestor mărci va dura un pic mai mult decât cel obișnuit în anumite cazuri.

Utilizatorul este obligat să verifice marfa după achiziţionarea ei, iar dacă va descoperi neconformităţi, lipsuri sau defecţiuni, este necesar să anunţe imediat unul dintre personalul „Crazy Kids“ . Dacă nu efectuează acest lucru, se consideră că livrarea şi cumpărarea produselor comandate a decurs fără probleme.

Crazy Kids își rezervă dreptul de a schimba în orice moment metodele de livrare și de plată disponibile și / sau termenii și condițiile, publicând metodele de expediere și de plată disponibile pe site fără nicio altă notificare.

ÎNREGISTRARE ŞI IDENTIFICARE

Crazy Kids identifică utilizatorii site-ului stocând fișierele jurnal pe serverul http: //www.crazy-kids.ro și pe adresa IP a utilizatorului.

"Crazy Kids" are dreptul de a colecta și utiliza informații despre utilizatori pe motive și în scopul executării contractului încheiat în termeni generali cu Utilizatorul. Informațiile prin care persoana poate fi identificată poate include 2 nume, vârstă, e-mail, telefon și adresă, precum și orice alte informații pe care persoana le furnizează în mod voluntar în momentul înregistrării.

Informațiile includ orice altă informație pe care utilizatorul o introduce, utilizează sau redă la serviciile furnizate de Crazy Kids. Numai persoanele cu vârsta peste 16 ani se pot înregistra pe site. La check-in, persoana marchează un check-box indicând că are 16 ani.

Crazy Kids își asumă atenția cuvenită și este responsabil pentru protejarea informațiilor utilizatorului care i-au devenit disponibile în ceea ce privește înregistrarea, cu excepția cazurilor de forță majoră, de producere accidentală sau de acțiuni rău-intenționate ale unor terțe părți.

În formularul de înregistrare completat de Utilizator în momentul înregistrării, "Crazy Kids" denotă caracterul obligatoriu sau voluntar al furnizării datelor și consecințele refuzului de a le furniza.

"Crazy Kids" poate divulga date cu caracter personal terților numai în cazurile prevăzute de lege și în circumstanțele prevăzute de lege sau cu acordul expres al Utilizatorilor.

Utilizatorul se poate înregistra atunci când va completa formularul electronic pentru înregistrare, disponibilă în timp real (on-line) pe site-ul online Crazy Kids,pentru a putea accepta Termenii şi Condiţiile Generale de Utilizare.

Prin apăsarea butonului virtual cu textul "Înregistrare" sau alt text analogic care are forța unei confirmări scrise a Termenilor și Condițiilor Generale, Utilizatorul face o declarație electronică în sensul Documentului Electronic de Documente și a Semnăturii Electronice, afirmând că este familiarizat cu Termenii Generali,acceptă și se angajează să le respecte. Crazy Kids poate stoca adresa IP a utilizatorului în fișierele jurnal pe serverul său, precum și orice alte informații necesare pentru a identifica și a reproduce declarația sa electronică de acceptare a Termenilor și condițiilor în cazul unui litigiu. Textul Termenilor și condițiilor este disponibil pe site-ul Crazy Kids într-un mod care îi permite să fie stocat și reprodus.

La completarea cererii de înregistrare Utilizatorul este obligat să furnizeze informații complete și exacte cu privire la identitatea (pentru persoane fizice), statutul juridic (pentru persoanele juridice) și alte prevederi cerute de forma electronică a datelor „Crazy Kids“ și să le actualizeze în 7 (șapte) zile de la schimbarea lor. Utilizatorul declară că este de acord să furnizeze atât datele personale cerute, care asigură că datele furnizate în procesul de înregistrare sunt adevărate, complete și exacte și, în cazul în care acesta din urmă le va actualiza cu promptitudine. În cazul furnizării unor date false, "Crazy Kids" are dreptul să anuleze sau să suspende fără întârziere furnizarea de servicii, precum și menținerea înregistrării utilizatorului.

În momentul înregistrării, Utilizatorul primeşte un nume de utilizator unic, care poate fi chiar şi e-mail-ul introdus de către Utilizator, precum şi o parolă care va permite intrarea în web site-ul “Crazy Kids” .

Numele de utilizator cu care Utilizatorul se înregistrează nu îi conferă alte drepturi decât cele specificate în acești Termeni și condiții. Solicitantul înregistrării, în calitatea sa de reprezentant al unei persoane juridice, este obligat să introducă numele și adresa completă, respectiv. numele persoanei juridice pe care o reprezintă.

Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a-și proteja parola și să nu dezvăluie propria parolă unor terțe părți și să notifice imediat Crazy Kids în caz de acces neautorizat , precum și în probabilitatea și suspiciunea acestora. El / ea poartă responsabilitatea și riscul de a-și proteja parola, precum și toate acțiunile efectuate de el sau de o terță persoană care utilizează parola acestuia.


Protecţia datelor cu caracter personal :

Scopuri

„Crazy Kids” colectează şi utilizează informaţii în scopul :

•marketing direct 
•îndeplinirea obligațiilor sale contractuale față de utilizatori

"Crazy Kids" procesează datele personale ale consumatorului pe baza acordului încheiat între Utilizator și "Crazy Kids".
Utilizatorul este de acord să proceseze datele sale personale în scopul comercializării directe prin marcarea unui check-box.
Utilizatorul poate renunța oricând la consințământul dat în momentul în care a bifat check-box-ul, prin intermediul paginii ”Newsletter”, după ce va intra în profilul lui de pe site : AICI
Datele personale ale Utilizatorului sunt păstrate pentru o perioadă de 5 ani .


 

•Folosim Retargeting.biz ( cu sediu în România, București, Sector 2, str. Vasile Lascar 178, et. 2, TVA №RO34270947, CUI J40/3525/23.03.2015, e-mail : info@retargeting.biz, număr de telefon +40-727-383-165) softwer pentru automatizare marketing, pentru analizarea, profilarea și trimiterea de comunicări și oferte personalizate. 

•Aceste acțiuni nu au nici un efect juridic sau alt efect semnificativ asupra consumatorilor. Singurele consecințe pentru Utilizatori ar fi obținerea de oferte personalizate de marketing și reduceri. În cazul în care Utilizatorul va dori să renunțe la comunicarea comercială el nu va mai primi oferte personalizate de marketing. 

•Pentru prelucrarea datelor, profilarea (urmărirea acțiunilor ) și interacțiunea cu site-ul Retargeting.Biz, se colectează și se stochează automat următoarele date :  adresa de e-mail a Utilizatorului, numărul de telefon, nume și prenume, sex, adresă, oraș, județ, data de naștere, numărul comenzii (ID), codul de reducere, suma codului de reducere, suma comenzii, suma transportului, suma produselor, variații de produse, IP, browser, sistem de operare, biscuiți,localizare IP, data și ora, pagini vizualizate, categorii, mărci, scroll în sus și în jos, adăugarea produselor în coș, eliminarea produselor din coș, adăugarea produselor la Favorite, comentarii, Like și Share pe Facebook, vizitarea paginilor de ajutor.  

•Grupul țină sunt vizitatori, utilizatori înregistrați și clienți pe site, după caz, și serviciul selectat. Datele vizitatorilor vor fi stocate timp de 2 luni, iar datele utilizatorilor și clienților înregistrați vor fi păstrate timp de 3 ani. 

•În momentul efectuării serviciilor către Client, Retargeting.Biz utilizează serviciile din țările terțe (subcontractanții) situate în SEE și SUA (doar notificări Push), iar transferul de date cu caracter personal se bazează pe protecția datelor cu caracter personal UE-SUA, datele sunt stocate numai pe durata contractului dintre cele două părți .

• Cookies : Site-ul Web trebuie să utilizeze un cookie pe prima pagină, precum să și ofere acces la informațiile sale către Retargeting.Biz. Cookie-ul este plasat pe site și poate fi utilizat numai în legătură cu acest site web. 

•Prin urmare, legătura dintre urmărirea internă a Utilizatorilor pe acest site și urmărirea acestora pe alte site-uri web nu este posibilă din punct de vedere tehnic prin intermediul aceluiași Cookie. 

• Pentru a vă dezabona sau renunța la Retargeting.Biz trimiteți un e-mail la info@crazy-kids.ro 

DREPTURILE UTILIZATORULUI

Fiecare utilizator al site-ului are parte de toate drepturile la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația României și a Uniunii Europene. Fiecare utilizator are dreptul:

 • Informarea ( în legătură cu prelucrarea datelor pesronale de către administrator );
 • Accesul la propriile date cu caracter personal ;
 • Corectare (dacă datele sunt incomplete sau greşite);
 • Ştergerea datelor personale (dreptul „de a fi uitat“ ) ;

Restricționarea prelucrării de către administrator sau de către prelucrător a datelor cu caracter personal;

 • Portabilitatea datelor personale între administratorii individuali;

Recurs împotriva procesării datelor sale cu caracter personal;

 • De asemenea, persoana vizată nu poate face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care implică profilare care produce consecințe juridice pentru persoana vizată sau care o afectează în mod semnificativ în mod similar;
 • Dreptul la despăgubiri judiciare sau administrative în cazul încălcării drepturilor persoanei vizate.

 

Dacă doriți să verificați dacă datele Dvs personale sunt corecte, adevărate sau complete, actualizarea se efectuează prin account-ul Dvs.

Dacă doriți să primiți datele Dvs personale pe care noi le păstrăm, vă rugăm să ne scrieți prin adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat în magazinul online Crazy Kids, pe adresa de e-mail admin@crazy-kids.ro menționând scopul.

Dacă doriți ca datele Dvs personale pe care noi le păstrăm să fie șterse ( dreptul de a fi șters) vă rugăm să ne scrieți prin adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat în magazinul online Crazy Kids, pe adresa de e-mail admin@crazy-kids.ro menționând scopul.

Pentru a evita abuzurile, cererile cu unul dintre conținuturile de mai sus, vor fi luate în considerare doar dacă e-mailul va fi trimis prin adresa de e-mail cu care v-ati abonat pe site

 

Utilizatorul poate solicita ștergerea dacă una dintre următoarele condiții este adevărată:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • Consumatorul își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu are alte temeiuri juridice pentru prelucrare ;

Utilizatorul de date se opune prelucrării și nu există motive legitime pentru procesarea care are un avantaj;

 • Datele cu caracter personal au fost prelucrat într-un mod ilegal sau manipulate ;

Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se conforma unei obligații legale în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu legislația unui stat membru aplicabilă operatorului;

 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale a copilului, iar consimțământul este dat de responsabilitatea parentală pentru copil.

Utilizatorul are dreptul să limiteze prelucrarea datelor sale personale de către operator atunci când:

 • În acest caz, limitarea procesării este pentru o perioadă care permite administratorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;
 • Procesarea este ilegală, însă Utilizatorul nu dorește ca datele personale să fie șterse, ci necesită o limitare a utilizării acestora;

Administratorul nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopul procesării, dar Utilizatorul le cere să stabilească, să exercite sau să protejeze revendicările legale;

se opune prelucrării în așteptarea verificării faptului că temeiul juridic al operatorului are un avantaj față de interesele utilizatorului.

Dreptul la portabilitate :

Persoana vizată are dreptul să primească datele cu caracter personal care îi privesc și pe care le-a furnizat unui administrator într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit de mașină și are dreptul de a transfera datele respective unui alt administrator fără a împiedica operatorul la care se furnizează datele cu caracter personal atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe o obligație contractuală, iar prelucrarea se face în mod automat. Atunci când își exercită dreptul la transferabilitatea datelor, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a primi un transfer direct de date personale de la un administrator la altul atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la obiecţii :

Utilizatorii au dreptul de a se opune operatorului împotriva prelucrării datelor cu caracter personal. Administratorul de date cu caracter personal are obligația de a întrerupe prelucrarea, cu excepția cazului în care poate demonstra că există motive legale convingătoare pentru prelucrare care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea revendicărilor legale. În cazul în care se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopul comercializării directe, procesarea trebuie terminată imediat.

Apel la autoritatea de supraveghere

Fiecare utilizator are dreptul de a depune o plângere împotriva prelucrării ilegale a datelor sale personale la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal sau la instanța competentă.

ATRIBUŢILE ADMINISTRATORULUI DE DATE 

 • Procesează datele în conformitate cu principiile de protecție a datelor prevăzute în regulament și este capabilă să dovedească acest lucru (raport);   
 • Oferă protecția datelor în stadiul de proiectare și defaults;
 • Notifică supraveghetorul și persoana vizată în cazul încălcării datelor cu caracter personal, precum și documentarea încălcaării  securității datelor cu caracter personal, faptele referitoare la încălcare, consecințele acestora, acțiunile întreprinse pentru a face față încălcării;
 • Efectuează o evaluare a impactului privind protecția datelor;
 • Aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor, cum ar fi:
 • Asigurarea continuității confidențialității, integrității, disponibilității și sustenabilității sistemelor și serviciilor de procesare;
 • Restabilirea în timp util a disponibilității și a accesului la datele cu caracter personal în cazul unui incident fizic sau tehnic;
 • Testarea periodică, evaluarea și evaluarea eficacității măsurilor tehnice și organizatorice;
 • Cooperarea cu inspectorul pentru protecția datelor în îndeplinirea obligațiilor care decurg din regulament.
 • Pregătește și aplică proceduri interne pentru primirea, examinarea și reacția în termen de o lună la cererile utilizatorilor pentru exercitarea drepturilor lor ca persoane vizate.

MENŢINEREA REGISTRULUI


Crazy Kids menține un jurnal al activităților de procesare pentru care răspunde. Acest registru conține toate informațiile următoare:

numele și datele de contact ale administratorului;

 • scopul prelucrării datelor ;
 • o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal; categoriile de destinatari cărora le sunt sau vor fi dezvăluite date cu caracter personal, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
 • categoriile de destinatari cărora le sunt sau vor fi dezvăluite date cu caracter personal, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
 • unde este posibil, termenele limită pentru ștergerea diferitelor categorii de date;
 • dacă este posibil, o descriere generală a măsurilor de securitate tehnică și organizatorică,

Prelucrarea datelor personale :

Administratorul de date personale utilizează serviciile unui procesator de date cu caracter personal - SuperHosting.BG Ltd., Sofia, Iztok, Blvd.GDM Dimitrov Blvd.3, UIC 131449987.

Procesorul nu include alte date de procesare fără permisiunea anterioară specifică sau generală a administratorului.

Protecția copiilor 
În cazul furnizării directe a serviciilor societății informaționale copiilor, copilul care este de acord trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani. În cazul în care copilul are vârsta sub 16 ani, acest tratament este legal doar dacă și în măsura în care consimțământul este dat sau permis de către părinţii copilului.. Categorii speciale de date cu caracter personal

ACTIVITĂŢI DE REGLEMENTARE

Organele care guvernează activitățile Crazy Kids sunt Comisia pentru Protecția Consumatorilor (CPC) și Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CPDP) cu următoarele coordonate:

pentru CPC

 

BULETIN ELECTRONIC   O dată cu abonarea la Buletinul nostru electronic veți fi tot timpul cu un pas înainte! Veți fi informați în legătură cu cele mai noi produse disponibile pe site, cele mai avantajoase oferte și promoții speciale. Fiecare abonat va fi primi un promo cod individual, după ce își va confirma abonarea pe adresa de e-mail introdusă. Promo codul respectiv va fi valabil pentru următoarele mărci de pe site : MayoralAbel & LulaGUESS KidsBoboliBabybolTuc TucMinotiBabaluno by Minoti,  Angel’s faceContrastBarbarasJamiksTrestelle,Treapi & Baby A.Igor,  Kikka boo, Skip hopPixie crew, Pulse,HerlitzDoudou et CompagnieHistoire d OursOrange Toys, Scoot and RideTeifoc,Eitech, LUDI. Confirmarea pentru abonarea vă este trimisă pe e-mail automat, în decurs de o oră. Însă este posibil să apară și întârzieri din cauza unor probleme tehnice neprevăzute. De asemenea, este posibil ca mail-ul respectiv să fie filtrat și în categoria Spam sau Promoții - în cazul în care folosiți gmail.com . Este important să verificați și în aceste categorii în cazul în care nu veți primi confirmarea pe Inbox. Termenul de valabilitate a acestui cod este de o lună de la data primirii. Codul nu este valabil pentru produsele care sunt deja la reducere sau la promoție și nu se poate combina cu alte coduri promo. E-mail-ul introdus de către Dvs trebuie să fie valid și să aveți acces, pentru a putea confirma mai apoi abonarea și pentru a putea intra în posesia codului promo. Introduceți adresa de e-mail cu grijă, fără intervale și simboluri interzise. Este posibil să apară și o întârziere tehnică de aproximativ o oră a codului promo.   Abonarea la buletinul electronic este diferită de Înregistrarea unui cont pe site (vezi mai sus) pe www.crazy-kids.ro. Fiecare persoană în parte poate beneficia de ambele servicii separat sau combinat. O dată cu abonarea Dvs sunteți de acord să primiți mail-uri, iar în orice moment vă puteți dezabona de la newsletter. www.crazy-kids.ro nu este responsabil pentru e-mail-urile introduse greșit.

LITIGII

Utilizatorii pot folosi Platforma europeană de soluționare a litigiilor online (ODR) disponibilă la / http://ec.europa.eu/odr/ - un portal unic de acces care permite utilizatorilor și comercianților din UE să soluționeze litigiile între ele .

Soluționarea alternativă a litigiilor (ADR) între consumatori și comercianți este o procedură de conciliere extrajudiciară pe bază de voluntariat. Comisiile generale de conciliere ajută la ajungerea la un acord între consumatori și comercianți în litigiile privind contractele de vânzare de bunuri și furnizarea de servicii,

Comisiile generale de conciliere sunt definite pe bază regională, iar comitetul competent al Convenției este de a soluționa litigiile dintre Crazy Kids și Comisia generală de conciliere cu sediul din Pleven și teritoriul districtului Pleven; Lista consolidată a autorităților ADR recunoscute ale statelor membre ale Uniunii Europene poate fi găsită la adresa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Utilizarea site-ului nostru necesită instalarea „biscuiţilor” sau Cookies 

Ce sunt biscuiţii ? 

„Biscuitul” este un fişier foarte mic, ce conţine date stocate în browser-ul web pe computerul vostru, atunci când sunt vizitate anumite pagini web. 
Biscuitul nu reţine şi nu adună informaţii, doar în excepţia cazului în care este citit de un server prin browser-ul web. 


Pentru ce sunt folosiţi biscuiţii ? 

Site-urile web folosesc Cookies pentru : 
-a identifica utilizatorul 
-pentru a memora preferinţele utilizatorului 
-pentru a ajuta utilizatorul, să nu mai completeze de mai multe ori aceeaşi informaţie de fiecare dată când vizitează un site. 
Cookies oferă beneficii utilizatorilor, memorează conturile şi parolele utilizatorilor, iar ei nu mai sunt nevoiţi să introducă a doua oară acelaşi lucru.
Modulele Cookies permit crearea unui Coş de cumpărături în magazinele online, şi păstrarea produselor în aceste coşuri.
Ei sunt, de asemenea, folosite pentru a face statistici anonime generale care ajută dezvoltatorii şi administratorii site-urilor să înţeleagă modul şi preferinţele cu care lucrează utilizatorii pe site-urile Web, şi contribuie la îmbunătăţirea structurii şi a conţinuturilor acestora, fără a avea acces la informaţiile personale ale utilizatorilor.


Cum folosim noi biscuiţii ? 

Pentru utilizarea site-ului nostru este necesar să instalaţi Cookies. În cazul în care doriţi să dezinstalaţi modulele cookie, de reţinut este că site-ul vă va funcţiona, dar anumite funcţii de pe site vor fi dezactivate.
Noi folosim termenul de „biscuit” în sensul de biscuit( cookies) şi multe alte tehnologii precum, de exemplu tag-uri, (pixel tags), web beacons, clear GIF-URI (celar GIFs) în conformitate cu cu directiva UE privind confidenţialitatea datelor şi a comunicaţilor electronice. 

Când folosiţi acest site puteţi observa prezenţa diferitelor tipuri de cookies. Noi utilizăm trei tipuri de cookie-uri.
Cookie-uri temporare, care se şterg automat după fiecare vizită. 
Cookie-uri permanente care se salvează după mai multe vizite pe site. 
Al treilea tip de biscuit este acela care este utilizat de site-urile partenerilor noştri,care sunt încorporate în site-ul nostru sau căroră le-am furnizat link-uri. 


Cookies „temporari „: 
Aceşti biscuiţi vă oferă şansa de a efectua caracteristici importante în browser-ul Web, ca de exemplu memorarea datelor introduse de dvs în câmpurile web ce trebuiesc completate. În plus, aceşti cookies limitează necesitatea de a se transfera informaţii ce nu sunt necesara pe Internet. Aceşti biscuţi nu sunt stocaţi pe computerul vostru şi se şterg automat la sfârşitul sesiunii browser-ului.

Cookies „permanenţi” : 

Aceşti biscuiţi permit recunoaşterea utilizatorilor anonimi repetitivi pe site-ul nostru. Prin compararea unui anonim, printr-un identificator, se poate face o înregistrare concretă a informaţiilor, privind navigarea, cum au ajuns pe site, ce pagini au vizualizat, ce opţiuni au ales, chiar şi unde se vor redirecţionarea după ce vor părăsi acest site. Urmărirea acestor informaşii ne permite să efectuăm îmbunătăţiri ale site-ului, inclusiv corecţii de erori şi de conţinut.

Al treilea tip de biscuit

Atunci când vizitaţi site-ul nostru, voi puteţi observa „biscuiţii” care nu au nici o legătură cu www.crazy-kids.ro În cazul în care accesaţi o pagină Web, ce are conţinut încorportat, de exemplu din partea Facebook-ului, este posibil ca biscuiţii să fie trimişi de acolo.
Noi nu controlăm generarea acestor cookie-uri, iar de aceea vă sfătuim să solicitaţi informaţii despre ele şi modul în care acestea gestionează site-urile terţilor interesaţi. 

Cookie-urile conţin informaţii personale ? 

Informaţiile personale stocate de către modulele cookie se folosesc numai pentru a efectua anumite operaţii ale utilizatorilor. Aceste informaţii sunt criptate şi protejate într-un mod în care persoanele neautorizate nu pot avea acces la ele. 

Ştergerea biscuiţilor

De regulă, aplicaţiile utilizate pentru navigarea pe site-uri web vă permit să stocaţi cookie-uri în mod prestabilit.
Această setare poate fi schimbată, astfel încât salvarea automată a biscuiţilor să fie direct blocată în browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când aceşti cookies se vor memora în browser-ul utilizatorului. Dar trebuie să fiţi informaţi având în vedere faptul că atunci când nu aveţi cookie-uri instalate, puteţi pierde informaţii funcţionale. Informaţiile mai detaliate privind modalităţile diferite de a se lucra cu cookie-uri pot fi găsite în setările aplicaţiei (web browser)
 

 

NEWSLETTER

Fiţi printre primii care vor auzi de cele mai noi oferte, promoţii şi produse!

 • Paypal
RadpidSSL GeoTrust

crazy-kids.ro foloseste "cookies". Continuand, dumneavoastra sunteti de acord cu acest lucru.

OK