Cosul tău este gol!

Politica de confidentialitate

Protecţia datelor cu caracter personal :

Scopuri

„Crazy Kids” colectează şi utilizează informaţii în scopul :

•marketing direct 
•îndeplinirea obligațiilor sale contractuale față de utilizatori

"Crazy Kids" procesează datele personale ale consumatorului pe baza acordului încheiat între Utilizator și "Crazy Kids".
Utilizatorul este de acord să proceseze datele sale personale în scopul comercializării directe prin marcarea unui check-box.
Utilizatorul poate renunța oricând la consințământul dat în momentul în care a bifat check-box-ul, prin intermediul paginii ”Newsletter”, după ce va intra în profilul lui de pe site : AICI
Datele personale ale Utilizatorului sunt păstrate pentru o perioadă de 5 ani .


 

•Folosim Retargeting.biz ( cu sediu în România, București, Sector 2, str. Vasile Lascar 178, et. 2, TVA №RO34270947, CUI J40/3525/23.03.2015, e-mail : info@retargeting.biz, număr de telefon +40-727-383-165) softwer pentru automatizare marketing, pentru analizarea, profilarea și trimiterea de comunicări și oferte personalizate. 

•Aceste acțiuni nu au nici un efect juridic sau alt efect semnificativ asupra consumatorilor. Singurele consecințe pentru Utilizatori ar fi obținerea de oferte personalizate de marketing și reduceri. În cazul în care Utilizatorul va dori să renunțe la comunicarea comercială el nu va mai primi oferte personalizate de marketing. 

•Pentru prelucrarea datelor, profilarea (urmărirea acțiunilor ) și interacțiunea cu site-ul Retargeting.Biz, se colectează și se stochează automat următoarele date :  adresa de e-mail a Utilizatorului, numărul de telefon, nume și prenume, sex, adresă, oraș, județ, data de naștere, numărul comenzii (ID), codul de reducere, suma codului de reducere, suma comenzii, suma transportului, suma produselor, variații de produse, IP, browser, sistem de operare, biscuiți,localizare IP, data și ora, pagini vizualizate, categorii, mărci, scroll în sus și în jos, adăugarea produselor în coș, eliminarea produselor din coș, adăugarea produselor la Favorite, comentarii, Like și Share pe Facebook, vizitarea paginilor de ajutor.  

•Grupul țină sunt vizitatori, utilizatori înregistrați și clienți pe site, după caz, și serviciul selectat. Datele vizitatorilor vor fi stocate timp de 2 luni, iar datele utilizatorilor și clienților înregistrați vor fi păstrate timp de 3 ani. 

•În momentul efectuării serviciilor către Client, Retargeting.Biz utilizează serviciile din țările terțe (subcontractanții) situate în SEE și SUA (doar notificări Push), iar transferul de date cu caracter personal se bazează pe protecția datelor cu caracter personal UE-SUA, datele sunt stocate numai pe durata contractului dintre cele două părți .

• Cookies : Site-ul Web trebuie să utilizeze un cookie pe prima pagină, precum să și ofere acces la informațiile sale către Retargeting.Biz. Cookie-ul este plasat pe site și poate fi utilizat numai în legătură cu acest site web. 

•Prin urmare, legătura dintre urmărirea internă a Utilizatorilor pe acest site și urmărirea acestora pe alte site-uri web nu este posibilă din punct de vedere tehnic prin intermediul aceluiași Cookie. 

• Pentru a vă dezabona sau renunța la Retargeting.Biz trimiteți un e-mail la info@crazy-kids.ro 

DREPTURILE UTILIZATORULUI

Fiecare utilizator al site-ului are parte de toate drepturile la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația României și a Uniunii Europene. Fiecare utilizator are dreptul:

 • Informarea ( în legătură cu prelucrarea datelor pesronale de către administrator );
 • Accesul la propriile date cu caracter personal ;
 • Corectare (dacă datele sunt incomplete sau greşite);
 • Ştergerea datelor personale (dreptul „de a fi uitat“ ) ;

Restricționarea prelucrării de către administrator sau de către prelucrător a datelor cu caracter personal;

 • Portabilitatea datelor personale între administratorii individuali;

Recurs împotriva procesării datelor sale cu caracter personal;

 • De asemenea, persoana vizată nu poate face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care implică profilare care produce consecințe juridice pentru persoana vizată sau care o afectează în mod semnificativ în mod similar;
 • Dreptul la despăgubiri judiciare sau administrative în cazul încălcării drepturilor persoanei vizate.

 

Dacă doriți să verificați dacă datele Dvs personale sunt corecte, adevărate sau complete, actualizarea se efectuează prin account-ul Dvs.

Dacă doriți să primiți datele Dvs personale pe care noi le păstrăm, vă rugăm să ne scrieți prin adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat în magazinul online Crazy Kids, pe adresa de e-mail admin@crazy-kids.ro menționând scopul.

Dacă doriți ca datele Dvs personale pe care noi le păstrăm să fie șterse ( dreptul de a fi șters) vă rugăm să ne scrieți prin adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat în magazinul online Crazy Kids, pe adresa de e-mail admin@crazy-kids.ro menționând scopul.

Pentru a evita abuzurile, cererile cu unul dintre conținuturile de mai sus, vor fi luate în considerare doar dacă e-mailul va fi trimis prin adresa de e-mail cu care v-ati abonat pe site

 

Utilizatorul poate solicita ștergerea dacă una dintre următoarele condiții este adevărată:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • Consumatorul își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu are alte temeiuri juridice pentru prelucrare ;

Utilizatorul de date se opune prelucrării și nu există motive legitime pentru procesarea care are un avantaj;

 • Datele cu caracter personal au fost prelucrat într-un mod ilegal sau manipulate ;

Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se conforma unei obligații legale în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu legislația unui stat membru aplicabilă operatorului;

 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale a copilului, iar consimțământul este dat de responsabilitatea parentală pentru copil.

Utilizatorul are dreptul să limiteze prelucrarea datelor sale personale de către operator atunci când:

 • În acest caz, limitarea procesării este pentru o perioadă care permite administratorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;
 • Procesarea este ilegală, însă Utilizatorul nu dorește ca datele personale să fie șterse, ci necesită o limitare a utilizării acestora;

Administratorul nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopul procesării, dar Utilizatorul le cere să stabilească, să exercite sau să protejeze revendicările legale;

se opune prelucrării în așteptarea verificării faptului că temeiul juridic al operatorului are un avantaj față de interesele utilizatorului.

Dreptul la portabilitate :

Persoana vizată are dreptul să primească datele cu caracter personal care îi privesc și pe care le-a furnizat unui administrator într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit de mașină și are dreptul de a transfera datele respective unui alt administrator fără a împiedica operatorul la care se furnizează datele cu caracter personal atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe o obligație contractuală, iar prelucrarea se face în mod automat. Atunci când își exercită dreptul la transferabilitatea datelor, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a primi un transfer direct de date personale de la un administrator la altul atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la obiecţii :

Utilizatorii au dreptul de a se opune operatorului împotriva prelucrării datelor cu caracter personal. Administratorul de date cu caracter personal are obligația de a întrerupe prelucrarea, cu excepția cazului în care poate demonstra că există motive legale convingătoare pentru prelucrare care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea revendicărilor legale. În cazul în care se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopul comercializării directe, procesarea trebuie terminată imediat.

Apel la autoritatea de supraveghere

Fiecare utilizator are dreptul de a depune o plângere împotriva prelucrării ilegale a datelor sale personale la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal sau la instanța competentă.

ATRIBUŢILE ADMINISTRATORULUI DE DATE 

 • Procesează datele în conformitate cu principiile de protecție a datelor prevăzute în regulament și este capabilă să dovedească acest lucru (raport);   
 • Oferă protecția datelor în stadiul de proiectare și defaults;
 • Notifică supraveghetorul și persoana vizată în cazul încălcării datelor cu caracter personal, precum și documentarea încălcaării  securității datelor cu caracter personal, faptele referitoare la încălcare, consecințele acestora, acțiunile întreprinse pentru a face față încălcării;
 • Efectuează o evaluare a impactului privind protecția datelor;
 • Aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor, cum ar fi:
 • Asigurarea continuității confidențialității, integrității, disponibilității și sustenabilității sistemelor și serviciilor de procesare;
 • Restabilirea în timp util a disponibilității și a accesului la datele cu caracter personal în cazul unui incident fizic sau tehnic;
 • Testarea periodică, evaluarea și evaluarea eficacității măsurilor tehnice și organizatorice;
 • Cooperarea cu inspectorul pentru protecția datelor în îndeplinirea obligațiilor care decurg din regulament.
 • Pregătește și aplică proceduri interne pentru primirea, examinarea și reacția în termen de o lună la cererile utilizatorilor pentru exercitarea drepturilor lor ca persoane vizate.

MENŢINEREA REGISTRULUI


Crazy Kids menține un jurnal al activităților de procesare pentru care răspunde. Acest registru conține toate informațiile următoare:

numele și datele de contact ale administratorului;

 • scopul prelucrării datelor ;
 • o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal; categoriile de destinatari cărora le sunt sau vor fi dezvăluite date cu caracter personal, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
 • categoriile de destinatari cărora le sunt sau vor fi dezvăluite date cu caracter personal, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
 • unde este posibil, termenele limită pentru ștergerea diferitelor categorii de date;
 • dacă este posibil, o descriere generală a măsurilor de securitate tehnică și organizatorică,

Prelucrarea datelor personale :

Administratorul de date personale utilizează serviciile unui procesator de date cu caracter personal - SuperHosting.BG Ltd., Sofia, Iztok, Blvd.GDM Dimitrov Blvd.3, UIC 131449987.

Procesorul nu include alte date de procesare fără permisiunea anterioară specifică sau generală a administratorului.

Protecția copiilor 
În cazul furnizării directe a serviciilor societății informaționale copiilor, copilul care este de acord trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani. În cazul în care copilul are vârsta sub 16 ani, acest tratament este legal doar dacă și în măsura în care consimțământul este dat sau permis de către părinţii copilului.. Categorii speciale de date cu caracter personal

ACTIVITĂŢI DE REGLEMENTARE

Organele care guvernează activitățile Crazy Kids sunt Comisia pentru Protecția Consumatorilor (CPC) și Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CPDP) cu următoarele coordonate:

pentru CPC

LITIGII

Utilizatorii pot folosi Platforma europeană de soluționare a litigiilor online (ODR) disponibilă la / http://ec.europa.eu/odr/ - un portal unic de acces care permite utilizatorilor și comercianților din UE să soluționeze litigiile între ele .

Soluționarea alternativă a litigiilor (ADR) între consumatori și comercianți este o procedură de conciliere extrajudiciară pe bază de voluntariat. Comisiile generale de conciliere ajută la ajungerea la un acord între consumatori și comercianți în litigiile privind contractele de vânzare de bunuri și furnizarea de servicii,

Comisiile generale de conciliere sunt definite pe bază regională, iar comitetul competent al Convenției este de a soluționa litigiile dintre Crazy Kids și Comisia generală de conciliere cu sediul din Pleven și teritoriul districtului Pleven; Lista consolidată a autorităților ADR recunoscute ale statelor membre ale Uniunii Europene poate fi găsită la adresa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 • Visa
 • MasterCard
 • PaySera
 • Paypal
RadpidSSL GeoTrust
go top